Our Product

Contact Info

  • 36/3 หมู่ 3 ซอยกาญจน์กวิณ ถ.ลำลูกกาคลอง 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • 02-005-2600
  • 02 -5492318
  • sale.stb2509@gmail.com
  • lompong2509@gmail.com

หม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส หรือ 3 Phase Transformer

หม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส คืออะไร?

หม้อแปลงไฟฟ้าไฟฟ้า 3 เฟส คือ ระบบไฟฟ้าที่มีสายเส้นไฟจำนวน 3 เส้น และสายนิวทรอล 1 เส้น จึงมีสายรวม 4 เส้น ระบบไฟฟ้า 3 เฟส สามารถต่อใช้งานเป็นระบบไฟฟ้า 1 เฟส ได้ โดยการต่อจากเฟสใดเฟสหนึ่งและสายนิวทรอลอีกเส้นหนึ่ง แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเฟสเส้นใดเส้นหนึ่งกับสายนิว ทรอลมีค่า 220 โวลท์ และแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายเฟสด้วยกันมีค่า 380 โวลท์ ระบบนี้จึงเรียกว่าระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 220/380 โวลท์ ระบบนี้มีข้อดีคือสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าระบบ 1 เฟส ถึง 3 เท่า จึงเหมาะสมกับสถานที่ที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามากๆ เช่น อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น
หม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส
หม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส ราคา
ราคา หม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส
3 Phase Transformer
รุ่น
Model
ขนาด
KVA.
มอเตอร์
HP.
Input 380v.
Current(Amps)
Output 200v.
Current(Amps)
Output 220v.
Current(Amps)
Height
Cm.
Width
Cm.
Depth
Cm.
1
0.8
1.5
2.8
2.6
28
25
25
STB 301
1.5
1.5
3
4.3
5.5
28
25
25
2
1.8
3.8
5.7
5.5
28
25
25
STB 301
2.5
1.8 - 2
3.8
7.2
6.5
28
25
25
3
2
4.6
8.6
8
28
25
25
STB 303
4
3
6
12
11.5
30
28
30
5
4
7.6
15
11
30
28
30
6
5
9
18
16
30
28
30
STB 306
7
6
11
21
18
35
30
38
STB 306
8
7
12
23
21
35
30
38
STB 306
9
7.3
14
26
24
35
30
38
10
7.8
15
29
27
35
30
38
STB 310
12
8.5
18
35
31
50
35
45
15
10
23
43
40
50
35
45
STB 310
16
16
24
46
42
50
35
45
STB 310
18
17
28
52
48
50
35
45
20
18
30
58
53
50
35
45
STB 320
22
21
34
64
58
50
35
45
25
20
38
72
65
50
35
45
30
25
46
86
73
62
48
58
STB 320
32
30
49
92
84
62
48
58
35
32
53
101
92
62
48
58
40
35
61
115
105
62
48
58
45
40
68
130
118
62
48
58
50
45
76
144
131
62
48
58
STB 330
55
50
84
158
144
75
60
75
60
60
91
173
157
75
60
75
STB 330
65
65
100
183
170
75
60
75
70
70
106
202
183
75
60
75
STB 350
75
75
114
217
167
75
60
75
80
80 - 85
121
231
210
75
60
75
STB 350
85
130
245
223
75
60
75
90
136
260
236
75
60
75
100
152
288
262
95
65
85
120
182
346
314
95
65
85
130
198
375
341
95
65
85
150
230
435
394
95
65
85
160
243
461
420
95
65
85
180
274
520
472
100
60
95
200
303
578
524
100
60
95
250
380
722
656
100
60
95
300
456
866
788
105
85
100
350
532
1010
917
105
85
100
400
608
1158
1050
     
500
760
1445
1312