• หม้อแปลงไฟฟ้า
 • หม้อแปลง
 • หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ
ขายหม้อแปลงไฟฟ้า

Product

ผู้ผลิต ออกแบบ จำหน่าย และให้บริการซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ ทั้งแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส ซึ่งขนาดตั้งแต่ 1 KVA ถึง 300 KVA สามารถแปลงไฟฟ้าแรงต่ำในช่วง 0 VAC ถึง 500 VAC โดยมีหลายตัวเลือกให้คุณเลือกตามความต้องการ:

 1. หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 3 เฟส (3 Phase Transformer)
 2. หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 1 เฟส (1 Phase Transformer)
 3. หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำแบบปรับแรงดันได้ (Variable Voltage Transformer)

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

Services

ผู้ผลิต ออกแบบจำหน่ายและซ่อมบำรุงหม้อแปลง ไฟฟ้าแรงต่ำ ทั้ง 1 เฟส และ 3 เฟส ขนาดตั้งแต่ 1 KVA ถึง 300 KVA สามารถแปลงไฟฟ้าแรงต่ำในช่วง 0 VAC ถึง 500 VAC โดยมีหลายตัวเลือกให้คุณเลือกตามความต้องการ

หม้อแปลงไฟฟ้า Auto หม้อแปลงไฟฟ้าแยกคอยล์ หม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องเสียง หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับเครื่องสำรองไฟ (UPS) หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับไฟฉุกเฉิน (Emergency light) หม้อแปลงไฟฟ้าสำหรับ Stabilizer

โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

Company

บริษัท สเตเบิลทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2540 ด้วยทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ทีมวิศวกรเชี่ยวชาญด้านหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ มีเป้าหมายที่ชัดเจน นั่นคือการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและรีแอคเตอร์ (Reactor) ที่มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามมาตราฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ด้วยคุณภาพสูงและอายุการใช้งานที่ยาวนาน สเตเบิลทรานสฟอร์เมอร์ จำกัด ภายใต้ความสามารถของทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ จึงได้รับความไว้วางใจในการใช้งานของลูกค้าทั่วประเทศ

Our Product

Contact Info

 • 36/3 หมู่ 3 ซอยกาญจน์กวิณ ถ.ลำลูกกาคลอง 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • 02-005-2600
 • 02 -5492318
 • sale.stb2509@gmail.com
 • lompong2509@gmail.com

....

ทำความรู้จักกับหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) - อุปกรณ์สำคัญในการแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร (Transformer)


หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) คืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการแปลงค่าแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าจากระดับหนึ่งไปยังระดับอื่นซึ่งมี หลักการทำงานอาศัยพื้นฐานของการแลกเปลี่ยน เวลาแม่เหล็ก หม้อแปลงไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญในระบบการจ่ายไฟฟ้า และเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เราสามารถใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หม้อแปลงไฟฟ้าทำงานโดยใช้หลักการของการสวมเสื้อเวลาแม่เหล็ก (Electromagnetic Induction) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกระแสไฟฟ้าผ่านผ่านคอยล์พื้นฐาน (Primary Coil) และสร้างสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลง สนามแม่เหล็กนี้จะก่อให้เกิดกระแสไฟฟ้าในคอยล์รอง (Secondary Coil) ทำให้แรงดันไฟฟ้าถูกปรับระดับ

ส่วนประกอบของโครงสร้างของหม้อแปลงไฟฟ้า


หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในการปรับและแปลงแรงดันไฟฟ้า เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบไฟฟ้า มีส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน ได้แก่ แกนเหล็ก, ขดลวดตัวนำ และฉนวน โดยอาจมีส่วนประกอบย่อยเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับขนาดหม้อแปลง:

 1. แกนเหล็ก - ส่วนประกอบที่มีลักษณะเป็นแผ่นเหล็กบางๆ เคลือบด้วยฉนวน เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน และเรียกว่า แผ่นลามิเนต

 2. ขดลวดตัวนำ - ส่วนของขดลวดทองแดงหรืออลูมิเนียมที่หุ้มด้วยฉนวน หม้อแปลงมีขดลวด 2 ชุด คือ ขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) เพื่อส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าระหว่างแกนเหล็ก

 3. ฉนวน - ส่วนที่มีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ขดลวดสัมผัสกับแกนเหล็ก และป้องกันไม่ให้ขดลวดแต่ละชั้นสัมผัสกัน ทำให้หม้อแปลงทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ หม้อแปลงขนาดใหญ่อาจมีส่วนประกอบเพิ่มเติม เช่น ถังบรรจุหม้อแปลง, น้ำมันหม้อแปลง, และขั้วของหม้อแปลง เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้การทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยยิ่งขึ้น

 • ถังบรรจุหม้อแปลง ส่วนที่มีไว้เพื่อเก็บและรองรับหม้อแปลงไฟฟ้า ช่วยป้องกันไม่ให้สารนำความร้อนหรือน้ำมันหม้อแปลงรั่วซึมหรือสูญเสีย
 • น้ำมันหม้อแปลง เป็นสารที่ใช้ในหม้อแปลงเพื่อช่วยนำความร้อนออกจากขดลวดและแกนเหล็ก ทำให้หม้อแปลงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและควบคุมอุณหภูมิได้ดี
 • ขั้วของหม้อแปลง เป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างหม้อแปลงไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าภายนอกช่วยให้การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและโหลดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


หม้อแปลงไฟฟ้า: หลักการทำงานและความสำคัญ


หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในระบบไฟฟ้า โดยเป็นส่วนที่ช่วยให้การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าระหว่างแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและโหลดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้านั้นเกิดขึ้นด้วยหลักการที่เรียกว่า Mutual Inductance และมีความสัมพันธ์กันดังต่อไปนี้

 1. การเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในขดลวดปฐมภูมิ (Primary Winding) จะส่งผลต่อกระแสไฟฟ้าในขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ผ่านการเหนี่ยวนำ (Mutual Inductance)
 2. ความถี่ของกระแสไฟฟ้าทั้งสองด้านจะเท่ากัน นั่นคือ ความถี่ของไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิ = ความถี่ทางด้านปฐมภูมิ
 3. ค่าสัมประสิทธิ์ความเหนี่ยวนำ (k) แสดงถึงอัตราส่วนของเส้นแรงแม่เหล็กที่เกี่ยวข้องกันระหว่างขดลวดทั้งสองด้าน ค่า k จะอยู่ระหว่าง 0 และ 1
 4. อัตราส่วนจำนวนรอบ (Turns Ratio) เป็นอัตราส่วนระหว่างจำนวนรอบของขดลวดทุติยภูมิ (Ns) และขดลวดปฐมภูมิ (Np) ซึ่งมีสูตรคำนวณคือ Turns Ratio = Ns/Np
 5. หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแปลงแรงดันขึ้น (Step-Up Transformer) ซึ่งแรงดันไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิมากกว่าทางด้านปฐมภูมิ และหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแปลงแรงดันลง (Step-Down Transformer) ที่แรงดันไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิน้อยกว่าทางด้านปฐมภูมิ
 6. กำลังงานที่ได้จากด้านทุติยภูมิ (PS) จะมีค่าเท่ากับกำลังงานทางด้านปฐมภูมิ (PP) หรือ PP = PS ภายใต้สมมุติฐานที่ไม่มีการสูญเสียกำลังงานภายในหม้อแปลง
 7. ในความเป็นจริง หม้อแปลงไฟฟ้ามีการสูญเสียกำลังงานภายใน ซึ่งมีสาเหตุ 3 ประการ ได้แก่:
  • ความต้านทานภายในขดลวด (Copper Loss)
  • การสูญเสียกำลังงานของแกนที่ใช้พันขดลวด (Core Loss)
  • การรั่วไหลของสนามแม่เหล็ก (Magnetic Leakage)

  หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในระบบไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าในระยะไกล การป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าจากกระแสเกินความปลอดภัย หรือการปรับแต่งแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน การเข้าใจหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า จึงเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้หม้อแปลงที่เหมาะสมสำหรับแต่ละงาน ซึ่งต้องพิจารณาจากความต้องการในการปรับแรงดัน ปริมาณกำลังงาน และความถี่ของระบบไฟฟ้าที่ใช้งาน

  ในทางปฏิบัติ หม้อแปลงไฟฟ้ามีหลายขนาดและรูปแบบ ตั้งแต่ขนาดเล็กสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จนถึงหม้อแปลงขนาดใหญ่สำหรับการส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ การเลือกหม้อแปลงไฟฟ้าที่เหมาะสม จึงขึ้นอยู่กับความต้องการและการนำไปใช้งานในแต่ละสถานการณ์
หม้อแปลง หม้อแปลงไฟฟ้า
รีแอคเตอร์

หากคุณกำลังมองหาโรงงานผู้ผลิตและจำหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ 1-3 เฟส รีแอคเตอร์ (Reactor) มีหลายตัวเลือกที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้ มีรายการของหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้:

 1. หม้อแปลงแบบ Auto: ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้าทั่วไป

 2. หม้อแปลงแบบแยกคอลย์: เหมาะสำหรับแปลงไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคลื่นรบกวน

 3. หม้อแปลงสำหรับเครื่องมือ เครื่องจักร อุตสาหกรรมทั่วไป

 4. หม้อแปลงสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป:

 5. หม้อแปลงแบบเปลือย พร้อมตู้: ผลิตตามความต้องการของลูกค้า ทั้งเรื่องของขนาด กำลังไฟฟ้า และการติดตั้ง