Our Product

Contact Info

  • 36/3 หมู่ 3 ซอยกาญจน์กวิณ ถ.ลำลูกกาคลอง 11 ต.บึงทองหลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • 02-005-2600
  • 02 -5492318
  • sale.stb2509@gmail.com
  • lompong2509@gmail.com

1 Phase Transformer หรือ หม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส

หม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส คืออะไร?

หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส คือ ระบบไฟฟ้าที่มีสายไฟฟ้าจำนวน 2 เส้น เส้นที่มีไฟเรียกว่าสายไฟหรือสายเฟส หรือสายไลน์ เขียนแทนด้วยตัวอักษร L (Line) เส้นที่ไม่มีไฟเรียกว่าสายนิวทรอล หรือสายศูนย์ เขียนแทนด้วยตัวอักษร N (Neutral) ทดสอบได้โดยใช้ไขควงวัดไฟ เมื่อใช้ไขควงวัดไฟแตะสายเฟส หรือสายไฟ หรือสายไลน์ หลอดไฟเรืองแสงที่อยู่ภายในไขควงจะติด สำหรับสายนิวทรอล หรือสายศูนย์ จะไม่ติด แรงดันไฟฟ้าที่ใช้มีขนาด 220 โวลท์ (Volt) ใช้สำหรับบ้านพักอาศัยทั่วไปที่มีการใช้ไฟฟ้าไม่มากนัก
หม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส
หม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส ราคา
ราคา หม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส
1 Phase Transformer